Uczniowie

W tym dziale znajdują się aktualne informacje dla uczniów na temat działalności szkoły. Konkursy, planowane imprezy. Informacje o kadrze pedagogicznej, harmonogramie pracy. Zbiór dokumentów takich jak statut, programy wychowawczy i profilaktyki.

Samorząd Uczniowski

Dominika Mokrzycka kl. VIa – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Marcel Reś kl. VIc – Zastępca

Jakub Nasiłowski kl. VIc – Rzecznik do spraw uczniów kl. I – VI

Jakub Zawadzki kl. Vb – Sekretarz

Sekcja imprez

Maciej Mańka kl. Vc – przewodniczący

Mateusz Rębiś kl. Va, Karolina Kirszniak kl. VIa, Dominika Mokrzycka kl. VIa, Jakub Nasiłowski kl. VIc, Marcel Reś kl. VIc.

Sekcja dekoracyjna

Karolina Kirszniak kl. VIa – przewodnicząca

Natalia Swoboda kl. Vc, Małgorzata Czworowska kl. Vb, Kacper Owczarczyk kl. Va, Jan Napiórkowski kl. IVc, Bartłomiej Niedziołko kl. IVb.

Sekcja redakcyjna gazetki internetowej

Jakub Zawadzki kl. Vb – przewodniczący

Małgorzata Czworowska kl. Vb, Szymon Skorupa kl. VIb, Szymon Hawel kl. IVa.

Sekcja BHP i czystości

Mateusz Rębiś kl. Va – przewodniczący

Karolina Kirszniak, Dominika Mokrzycka – kl.VIa

Szymon Skorupa – kl. VIb

Jakub Nasiłowski, Marcel Reś – kl.VIc

Kacper Owczarczyk – kl. Va

Małgorzata Czworowska, Jakub Zawadzki – kl. Vb

Maciej Mańka, Natalia Swoboda – kl. Vc

Opiekunowie Samorządu

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele wybrani w drodze głosowania: Iwona Gembalczyk, Justyna Błaszczok, Ewa Krauspe oraz Jacek Sowa. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Smorządu www.samorzad.sp1pszow.pl, na której znajduje się dużo więcej informacji na temat jego działalności.