Uczniowie

W tym dziale znajdują się aktualne informacje dla uczniów na temat działalności szkoły. Konkursy, planowane imprezy. Informacje o kadrze pedagogicznej, harmonogramie pracy. Zbiór dokumentów takich jak statut, programy wychowawczy i profilaktyki.

Samorząd Uczniowski

Jakub Zawadzki kl. VIb – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Czworowska kl. VIb – Zastępca

Emilia Broża kl. VIc – Rzecznik do spraw uczniów kl. I – VI

Maciej Mańka kl. VIc – Sekretarz

Sekcja imprez

Jan Napiórkowski kl. Vc – przewodniczący

Kacper Owczarczyk kl. Va, Małgorzata Czworowska kl. Vib, Jakub Zawadzki kl. Vib, Emilia Broża kl. Vic, Maciej Mańka kl. Vic.

Sekcja dekoracyjna

Karolina Krakowczyk kl.VIb – przewodnicząca

Małgorzata Pyszny kl. IVa, Patrycja Paczos kl. IVb, Tatiana Suchodolska kl. IVc.

Sekcja redakcyjna gazetki internetowej

Mateusz Daszek kl. VIc – przewodniczący

Wszyscy członkowie Samorządu uczniowskiego.

Sekcja BHP i czystości

Tomasz Kabut kl. Va – przewodniczący

Nikola Adamczyk kl. Vb Jan Napiórkowski kl. Vc Kacper Owczarczyk kl. VIa Małgorzata Czworowska kl. VIb Karolina Krakowczyk kl. Vib, Jakub Zawadzki kl. Vib, Emilia Broża kl. Vic, Mateusz Daszek kl. Vic, Maciej Mańka kl. Vic.

Opiekunowie Samorządu

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele wybrani w drodze głosowania: Renata Miland, Zdzisław Radecki i Iwona Gembalczyk. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej Smorządu www.samorzad.sp1pszow.pl, na której znajduje się dużo więcej informacji na temat jego działalności.