Uczniowie

W tym dziale znajdują się aktualne informacje dla uczniów na temat działalności szkoły. Konkursy, planowane imprezy. Informacje o kadrze pedagogicznej, harmonogramie pracy. Zbiór dokumentów takich jak statut, programy wychowawczy i profilaktyki.

Samorząd Uczniowski

Czekamy na wybory i nowy skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.